Χαιρετισμός - Πρόσκληση

H Ελληνική Εταιρία για την Προαγωγή της Ψυχιατρικής και των Συναφών Επιστηµών (ΕΛΕΠΨΥΣΕΠ) και η Ελληνική Εταιρία  Έρευνας του  Ύπνου (ΕΕΕΥ) διοργανώνουν το ∆ιεπιστηµονικό Συνέδριο «Ύπνος - Εγρήγορση: Ευεξία, Λειτουργικότητα, Ασφάλεια» στο Ναύπλιο 23-25/11/2018.

Ο ύπνος, η εγρήγορση και οι διαταραχές τους αποτελούν πεδίο ενδιαφέροντος ιατρών πολλών ειδικοτήτων (νευρολόγων, ψυχιάτρων, πνευµονολόγων, ωτορινολαρυγγολόγων, οδοντιάτρων-στοµατολόγων κ.ά.) και άλλων επιστηµόνων (ψυχολόγων, µηχανολόγων, συγκοινωνιολόγων κ.ά.) οι οποίοι εµπλέκονται στην διατήρηση καλού επιπέδου λειτουργικότητας και ευεξίας όπως και στην προαγωγή της ασφάλειας και την πρόληψη των ατυχηµάτων. Έγκυροι οµιλητές από όλους αυτούς τους επιστηµονικούς κλάδους έχουν ήδη συµβάλει µε ενδιαφέρουσες προτάσεις τους για συµπόσια τα οποία καλύπτουν τη βασική θεµατολογία του Συνεδρίου. Με βάση τις προτάσεις αυτές το προκαταρκτικό πρόγραµµα περιλαµβάνει τα παρακάτω συµπόσια:

 • Διαταραχές των κιρκαδιανών ρυθµών: Επιπτώσεις στην ευεξία, την λειτουργικότητα και την ασφάλεια
 • Διαταραχές ύπνου - εγρήγορσης: Επιδηµιολογικά δεδοµένα και διαγνωστικά ζητήµατα
 • Από την εγρήγορση στον ύπνο: ∆ιαφορές φύλου
 • Τι είναι η υπνηλία: Προβλήµατα στην αξιολόγησή της
 • Ο ύπνος των παιδιών: Η επίδραση του στην υγεία, την ασφάλεια, και τις σχολικές επιδόσεις
 • Ύπνος - εγρήγορση και Νευροψυχιατρικές ∆ιαταραχές στους ηλικιωµένους
 • Διαταραχές της αναπνοής: Επιδράσεις στον ύπνο και την εγρήγορση
 • Υπνηλία ή αϋπνία σε ασθενείς µε χρόνια αποφρακτικά πνευµονικά νοσήµατα: Επιπτώσεις και αντιµετώπιση
 • Διαταραχές ύπνου - εγρήγορσης στο άσθµα και άλλα αλλεργικά νοσήµατα
 • Ύπνος - εγρήγορση στα αυτοανοσα Νοσήµατα
 • Νευρολογικά Νοσήµατα: Αλληλεπιδράσεις µε τον ύπνο και την εγρήγορση
 • Εγρήγορση και ικανότητα οδήγησης ατόµων µε ήπιες διαταραχές της νοητικής λειτουργίας και αγχώδεις διαταραχές
 • Τροχαία ατυχήµατα και οι νέες οδηγίες χορήγησης αδείας οδήγησης: Προβλήµατα και προοπτικές
 • Προβλήµατα ύπνου - εγρήγορσης από την σκοπιά της Ιατρικής της Εργασίας

 Εκτός από τα Συµπόσια, το Πρόγραµµα του Συνεδρίου θα περιλαµβάνει ανακοινώσεις (ελεύθερες και ανηρτηµένες). Συνάδελφοι µε κύριο ενδιαφέρον τον  Ύπνο και την Εγρήγορση, είτε απασχολούνται σε Εργαστήρια  Ύπνου είτε λόγω της επαγγελµατικής τους ιδιότητας έχουν άµεση επαφή µε τις διαταραχές ύπνου - εγρήγορσης, θα µπορούν να συµµετάσχουν ενεργά στο Επιστηµονικό Πρόγραµµα υποβάλλοντας τις σχετικές περιλήψεις για τις εργασίες που επιθυµούν να παρουσιάσουν στο Συνέδριο µέχρι τις 30/9/2018.

 Ανεξαρτήτως της επιθυµίας σας να συµµετάσχετε ενεργά στο Επιστηµονικό Πρόγραµµα, θα έχετε οπωσδήποτε την ευκαιρία να ανταλλάξετε απόψεις µε τους οµιλητές δεδοµένου ότι θα καταβληθεί προσπάθεια όλες οι συνεδρίες να είναι διαδραστικές.

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς

Κώστας Σολδάτος
Πρόεδρος ΕΛΕΠΨΥΣΕΠ
  Δηµήτρης Δικαίος 
Πρόεδρος ΕΕΕΥ

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Θεσσαλονίκη: Σταδίου 50Α, 55535 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 247743, 2310 247734, Fax: 2310 247746,
Email: info@globalevents.gr
Αθήνα: Βαλέστρα 2 & Λ. Συγγρού 168, 17671, Καλλιθέα, Αθήνα
Τηλ.: 210 3250260, E-mail: athens@globalevents.gr