Οδηγίες Για Τη Συγγραφή Και Υποβολή Των Περιλήψεων

Τελική ημερομηνία υποβολής εργασιών: 31 Οκτωβρίου 2018

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Επιστημονικό Πρόγραμμα του Πανελλήνιου Διεπιστημονικού Συνεδρίου «Ύπνος – Εγρήγορση: Ευεξία – Λειτουργικότητα- Ασφάλεια» με εργασία (για προφορική ή ανηρτημένη ανακοίνωση) καλούνται να υποβάλουν την περίληψη της εργασίας τους ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες που αναφέρονται κατωτέρω.

Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο έντυπο, χωρίς άλλη διόρθωση.

Παρακαλούμε να ακολουθηθούν πιστά οι παρακάτω οδηγίες:

 • Η περίληψη (αυστηρά μέχρι 300 λέξεις) θα πρέπει να είναι με μαύρα γράμματα, σε μονό διάστιχο, με γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 11.
 • Αρχίστε τη δακτυλογράφηση γράφοντας:
  • Σκοπός,
  • Υλικό και μέθοδοι,
  • Αποτελέσματα και
  • Συμπεράσματα.
  • Με κεφαλαία έντονα γράμματα (bold) τον τίτλο της περίληψης.
  • Αμέσως μετά δακτυλογραφείστε με πεζά γράμματα το όνομα (τα) του/των συγγραφέα (ων) πρώτα το επίθετο και μετά το αρχικό του ονόματος και υπογραμμίστε το όνομα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία.
  • Στην αμέσως επόμενη σειρά δακτυλογραφείστε με πεζά το ίδρυμα ή την κλινική ή το εργαστήριο που εργάζονται οι συγγραφείς. Συνεχίζετε δακτυλογραφώντας το κείμενο σε μονό διάστιχο με την ακόλουθη σειρά κειμένου:

Να μην συμπεριληφθεί βιβλιογραφία.

 • Δεν γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.
 • Ο μέγιστος αριθμός συγγραφέων ανά εργασία είναι 6 (έξι) συγγραφείς. Η Οργανωτική - Επιστημονική Επιτροπή έχει δικαίωμα αποδοχής τυχόν υπεράριθμων συγγραφέων.
 • Για να υποβληθεί η εργασία για κρίση στην Επιστημονική Επιτροπή απαιτείται η εγγραφή (δικαίωμα συμμετοχής) τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων.
 • Είναι αυτονόητο ότι η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής στο Συνέδριο δεν συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή της εργασίας. Σε περίπτωση μη αποδοχής της εργασίας σας, τα έξοδα συμμετοχής θα επιστραφούν, υπό την προϋπόθεση ότι ο συγγραφέας δεν επιθυμεί τη συμμετοχή του στο Συνέδριο και το καταστήσει γνωστό γραπτώς στη Γραμματεία εντός 20 ημερών από τη λήψη της επιστολής μη αποδοχής της εργασίας του.
 • Για την υποβολή των εργασιών σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής του συνεδρίου θα πρέπει να δηλώσετε τα στοιχεία σας καθώς και να δημιουργήσετε ένα username καθώς και ένα password που θα τα γνωρίζετε μόνο εσείς.
 • Επιλέξατε μια από τις παρακάτω θεματικές ενότητες στην οποία ανήκει η εργασία:
  1. Κιρκαδιανοί ρυθµοί και οι διαταραχές τους
  2. Επιδημιολογία διαταραχών ύπνου – εγρήγορσης
  3. Αξιολόγηση υπνηλίας, αυπνίας και άλλων διαταραχών του ύπνου
  4. Ο ύπνος των παιδιών
  5. Ο ύπνος των ηλικιωµένων
  6. ∆ιαταραχές της αναπνοής: Επιδράσεις στον ύπνο και την εγρήγορση
  7. ∆ιαταραχές ύπνου - εγρήγορσης σε αλλεργικά νοσήµατα
  8. Ύπνος - εγρήγορση σε αυτοάνοσα νοσήµατα
  9. Ύπνος - εγρήγορση σε Νευρολογικά Νοσήµατα
  10. Ύπνος - εγρήγορση σε άτομα με ψυχικές και νευροψυχικές διαταραχές
  11. Προβλήματα ύπνου - εγρήγορσης από την σκοπιά της Ιατρικής της Εργασίας
  12. Άλλο θέμα συναφές προς τον ύπνο ή/και την εγρήγορση
 • Δηλώστε τον τίτλο της Εργασίας σας καθώς και τα ονόματα των συγγραφέων
 • Επιλέξατε τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας σας (Ελεύθερη Ανακοίνωση ή Αναρτημένη Ανακοίνωση). Σε κάθε περίπτωση, η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης του τρόπου παρουσίασης της εργασίας σας.
 • Σε περίπτωση που θα θελήσετε να αλλάξετε κάτι στην ήδη υποβληθείσα εργασία θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον username και το password που έχετε ήδη ορίσει.
 • Κατά την υποβολή της εργασίας σας θα σας σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαζί με το μήνυμα επιβεβαίωσης, ένας κωδικός που θα μπορούσατε να τον χρησιμοποιήσετε στην επικοινωνία σας με την γραμματεία του συνεδρίου.
 • Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας, από την Επιστημονική Επιτροπή, θα γνωστοποιηθεί στον υπεύθυνο της εργασίας μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2018. Εάν δεν λάβετε απάντηση μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στα τηλ.: 210 3250260.
Ελεύθερες Ανακοινώσεις

Οι ελεύθερες ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν σε ειδικές συνεδρίες. Η διάρκεια των προφορικών ανακοινώσεων θα είναι 15 λεπτά (12 λεπτά παρουσίαση και 3 λεπτά συζήτηση) Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της απόφασης για την τελική διάρκεια της κάθε παρουσίασης, ανάλογα με τις ανάγκες του επιστημονικού προγράμματος.

Ανηρτημένες Ανακοινώσεις

Οι Ανηρτημένες Ανακοινώσεις θα παρουσιάζονται σε ειδικό χώρο και θα τύχουν λεπτομερούς παρουσίασης και συζήτησης με ειδική επιτροπή του συνεδρίου.

Υποβολή Περιλήψεων

Η υποβολή των περιλήψεων για το συνέδριο θα γίνεται με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Θεσσαλονίκη: Σταδίου 50Α, 55535 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 247743, 2310 247734, Fax: 2310 247746,
Email: info@globalevents.gr
Αθήνα: Βαλέστρα 2 & Λ. Συγγρού 168, 17671, Καλλιθέα, Αθήνα
Τηλ.: 210 3250260, E-mail: athens@globalevents.gr